Railgate Finland, Kouvola - China Express

Operaattori reitillä on KTZ Express eli Kazakstanin rautatieyhtiö, jonka Suomen edustaja Unytrade Oy tekee yhteistyötä Kouvola Cargo Handling Oy:n kanssa. 

Uusi junayhteys tuo rautatiekuljetuksiin kustannustehokkuutta ja kilpailuetua, kun junakuljetukset Kiinan ja muun Euroopan välillä potevat jatkuvaa konttipulaa. Kouvolan yhteys myös lyhentää tavanomaista reittiä noin  2000 kilometrillä. Kun vielä raideleveys Suomessa on sama kuin Venäjällä, ei aikaa vieviä uusintalastauksia näin ollen tarvita reitillä kuin yksi.

Uusi itäinen kuljetuskäytävä avaa liiketoimintamahdollisuuksia sellaisille tuotannon aloille, joille lentorahti on ollut tähän asti liian kallis ja merikuljetus liian hidas. Se mahdollistaa nopeammat rahtiyhteydet Euroopan ja Pohjoismaiden sekä paitsi Kiinan myös Japanin, Australian ja Etelä-Korean välillä. Nopeutensa ansiosta yhteys tekee mahdolliseksi myös kylmä- ja sesonkituotteiden viennin ja tuonnin.

Kouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunki ovat työskennelleet uuden kuljetuskäytävän toteutumiseksi vuodesta 2013 lähtien, yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. 

***

Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Itse asiassa Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kyseinen TEN-T-verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

Lisäksi seudulla on rautatiealan koulutusta, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.

 

Suomen suurin

Kouvolan logistiikkahubin ankkurina toimii Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha; tästä syystä seudulla on useita kuljetus- ja huolinta-alan yrityksiä, joiden toiminnan pääpaino on rautatieliikenteessä.

Palvelutarjonta rautatielogistiikassa kattaa mm. metsäteollisuuden paperikuljetukset, lasilogistiikan, raaka-ainelogistiikan sekä yksityiset rautatiekuljetukset ja huolinnan.

 

Rahtikylä – tuoteseloste

  • logistiikan, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuva alue, jossa 230 ha rakennettua alaa
  • rautateiden solmukohta; logistiikkahubiin kytkeytyvä osaaminen ja palvelut
  • eri kuljetusmuodot ovat yhteensopivia
  • pistoraiteita n. 10 km
  • raidetta n. 100 km
  • yrityksiä logistiikka-alueella n. 90
  • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla
  • 1 700 alan työntekijää

 

Rahtikylässä tapahtuu:

Intermodaaliterminaali

1. Suunnitelmien tuottaminen

2. Infran valmistelu

3. Toimijoiden ja sijoittajien kartoitus

4. Hallintomallin kehittäminen

5. Kansainvälisen toiminnan valmistelu: Kuljetuskäytävän kehittäminen Pohjois-Euroopan ja Aasian välillä (rautatiekuljetukset)

6. Intermodaaliterminaali aloittaa toimintansa vuonna 2020

 

Kouvola RRT (Rail-Road Terminal)

1. Yhteistyökumppaneiden kartoitus

2. Alueen yleissuunnittelu ja nivouttaminen Euroopan ydinverkkoon

3. Alueen esimarkkinointi

4. Hankkeen organisaation ja toimintamallin luominen

 

Nykyinen logistiikka-alue: Tehola ja Kullasvaara

1. Alueen yritysten yhteistyön kehittäminen

2. Palvelukonseptien kehittäminen ja monipuolistaminen

3. Alueen infran päivittäminen ja kehittäminen

4. Railforum -seminaari järjestetään Kouvolassa joka toinen vuosi. Katso kolme kertaa järjestettyjen seminaaripäivien koosteet sivulta:  http://www.railforum.fi/

 

Kuljetuskäytävää tehtiin tunnetuksi muun muassa Astana Expossa 2017 :

http://expo2017.fi/en

 

 

 

Yhteystiedot: