Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto

Hankkeessa on tavoitteina suunnata Kymenlaakson puutoimijoiden innovatiivisimpia resursseja verkostoyhteistyöhön liikevaihdon ja toiminnan kehittämiseksi. Kouvolan seudulle kehitetään kaupungin kohteisiin soveltuva vähähiilisyys- ja resurssitehokkuusmalli, sekä selvitetään uuden hankintadirektiivin vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet valituissa Kouvolan seudun uudisrakennuskohteissa.  Tuloksena puualan toimijoiden osaaminen vähähiilisyyden ja elinkaarikustannuslaskennan osalta lisääntyy, josta seuraa yrityksissä uusia työtehtäviä sekä orgaanista kasvua.   

Hankkeessa lasketaan tapaustarkasteluna vuonna 2014 valmistuneen Korian päiväkodin rakentamisen ja käytön aikaiset hiilijalanjäljet. Aalto – yliopisto on jo todennut tämän moduulirakenteisen esivalmistetun päiväkodin laskelmissaan vahvuuksina mm. kevyen perustustavan, vähähiiliset runkorakenteet sekä hyvän energiatehokkuuden. Esimerkiksi kohteen hankevaiheen hiilidioksidipäästöistä 43 % syntyykin jo maa- ja pohjarakennuksesta sekä kiinteistön piha- ja pintarakenteista.   

Lappeenrannan teknillinen yliopisto laskee päiväkodin tulevat elinkaarikustannukset. Helsingin yliopiston Ruralia – instituutti tulee hankkeessa esittelemään Kymenlaakson julkisen palvelurakentamisen aluetalousselvityksen, puun lisääntyvän käytön vaikutuksista aluetalouteen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu käsittelee hankkeessa BIM (Building Information Model) - tietomallien mahdollisuuksista ja käytöstä Kymenlaaksossa, sekä tapauskohteen puun restoratiivisia vaikutuksia.  

 

Toteutusaika: 1.1.2015-31.10.2016
Rahoitus: Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto, jota koordinoi Uudenmaan liitto

 

 

 

HANKKEEN LOPPURAPORTTI KOOSTEKouvola Innovation Oy

Osaloppuraportti I – Hiilijalanjälki Aalto & Elinkaarikustannus LUT

Osaloppuraportti II – BIM Kymenlaakso & Restoratiivisuus Kyamk

Osaloppuraportti III – Aluetalousvaikutus HY Ruralia    

 

Hankkeen muita julkaisuja:

 

Vähähiilisen rakentamisen tietomallintaminen -seminaari 30.9.2016

Tero Hasu: Yleistä hankkeesta - alustavat tulokset ja taustat

Miika Liukka: Rakennusten hiilijalanjäljen tietomallintaminen

Jenni Bäck: Rakennusten ympäristöluokitukset

Matti Kuittinen: Kestävän rakentamisen indikaattorit - mitä on edessä?

 

 

Lisätietoja: