Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille

Kiertotalous edellyttää yrityksiltä entistä monialaisempaa osaamista. Toimintaympäristön muutos ja kiristyvät säädökset vaativat yrityksiltä ja niiden työntekijöiltä uudenlaista osaamista muun muassa materiaalien käsittelyn ja hyötykäytön osalta.

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hankkeessa vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin kehittämällä ympäristö- ja rakennusalan koulutusta vastaamaan yritysten todellisia tarpeita aiempaa paremmin. Työelämän tarpeiden huomioiminen koulutussisältöjen suunnittelussa parantaa oppilaitoksista valmistuvien työnsaantimahdollisuuksia sekä helpottaa soveltuvan työvoiman saatavuutta. Vuorovaikutteisen oppimisympäristön kehittämisen kautta pyritään tehostamaan yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä edistämään osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Sekä oppimisympäristö että uudet koulutussisällöt myös pilotoidaan hankkeen aikana.

 

Toteutusaika: 1.2.2016–31.12.2017
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan sosiaalirahasto, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus
Muuta: Kumppaneina Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja) ja Kouvolan seudun ammattiopisto

 

 

Lisätietoja: