Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)

Fiksut hankinnat-hankkeessa kehitetään hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua sekä tuetaan pienten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin.

Aluetaloudelle on tärkeää, että mahdollisimman moni euro jäisi kiertämään paikkakunnalle. Julkiset hankinnat luovat kipeästi kaivattuja työpaikkoja, tuovat verotuloja ja toimivat samalla kehitysalustana yritysten laajentumiselle oman alueen ulkopuolelle ja jopa vientiin. Uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pieniin yrityksiin, joten niiden osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin tulee edistää.

Hankinta-asiamiehen tehtävänä on neuvoa, kouluttaa ja aktivoida yritys- ja kuntasektoria julkisen hankintaprosessin eri vaiheissa, tutustua kaupungin hankintaorganisaatioon sekä paikallisiin yrittäjäyhdistyksiin, perehtyä sähköisin kilpailutusjärjestelmiin sekä organisoida hankintojen suunnitteluun liittyvää vuoropuhelua mm. järjestämällä hankintaseminaareja ja tarjouskilpailukohtaisia infoja. Hankkeen tavoitteena on tukea tavoitetta siirtää painopistettä kilpailukeskeisestä hankinnasta suunnitteluun ja sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön kouluttamalla, tiedottamalla ja välineitä kehittämällä sekä hankintastrategiaan vaikuttamalla.

 

Toteutusaika: 1.1.2017 – 30.4.2019
Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto

 

 

Lisätietoja: