KIERTOTALOUS VASTAA GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN

Vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme globaalisti 50 % enemmän ruokaa, 30% enemmän vettä ja 45% enemmän energiaa. On löydettävä globaaleja ratkaisuja mm. ilmastonmuutoksen haasteisiin ja uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamiseksi.

"Kiertotalouden kehittämistiimimme tunnistaa tarpeita, arvioi mahdollisuuksia ja kokoaa verkostoja Kouvolan yritysten ja alan muiden toimijoiden välille. Teemme yhteistyötä myös laajemmin, erityisen tärkeää on maakunnallinen yhteistyö", toteaa Mika Penttilä.

KESTÄVÄÄ KILPAILUKYKYÄ BIO- JA KIERTOTALOUDELLA

 

Kouvolan seudulla on bio- ja kiertotalouden alueen kehittämiselle vahvoja perusteita:

  • hyvät logistiset mahdollisuudet
  • vahva teollinen infra, pitkät perinteet ja osaamista metsien käytöstä
  • uusiutuvia luonnonvaroja
  • osaavia yrittäjiä
  • halukkuutta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Kiertotalous -kehittämistiimi rakentaa näiden alueiden verkostoja ja koordinoi kaupungin edustajana oppilaitosten ja muiden asiantuntijoiden yhteistoimintaa yritysnäkökulmasta. Kokoamme toimijat kulloiseenkin ohjelmaan, hankkeeseen ja tehtävään  –  yritysten tarpeiden ja Kouvolan strategian, linjausten ja yhteistyösopimusten mukaisesti sekä muuttuvan lainsäädännön tarpeet huomioiden. Yhteistyön kautta etsimme uusia ratkaisuja kestävän kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi osaamistarpeet huomioon ottaen.

Toimimme läheisessä yhteistyössä sekä seudullisten bio- ja kiertotalouden yritysten että oppilaitosten (XAMK, LUT, Aalto- yliopisto, Helsingin yliopisto, KSAO, KVLAKK) kanssa. 

 

KIERTOTALOUS -TIIMIMME TOIMINTAA
 

Kokeiluilla uutta yritystoimintaa ja yhteistyötä

Puun lisäkäytön edistämisellä lisää energiatehokasta ja vähähiilistä elinkaarirakentamista:  NERO kertoo kuinka lähes nollaenergiataloja rakennetaan puusta kustannustehokkaasti.

Energia- ja materiaalitehokkuuden edistämisellä kustannustehokkuutta: Olemme mukana kehittämässa harvinaisten maametallien talteenottoa vaihtoehtoisista raaka-aineista.

Edistämme kiertotaloushankintojen toteutumista.

Yhteistyössä maakuntaliiton ja ammattikorkeakoulun kanssa kehitämme Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristöä.

 

Materiaalien uusi elämä

Tuotannon raaka-aineiden sivu- ja materiaalivirroista kustannussäästöä ja uutta liiketoimintapotentiaalia.  

Hyötyvirta -alueelle (Ilmakuvaa alueesta elokuulta 2019  sivun yläreunassa)  lisää yrityksiä, investointeja ja yhteistyötä

 

Katso video Hyötyvirta-alueen mahdollisuuksista

 

 

 

Elintarvike- ja pakkausalan vahvistaminen

Elintarvikealan logistisilla ja digitaalisilla ratkaisuja uusia kauppapaikkoja (erityisesti elintarvikevientiin liittyen)

Pakkausalan yhteistyön vahvistamisella uusia innovaatioita ja tuotekehitystä (mm. elintarvike- ja älypakkaukset)