KIERTOTALOUS VASTAA GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN

Vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme globaalisti 50 % enemmän ruokaa, 30% enemmän vettä ja 45% enemmän energiaa. On löydettävä globaaleja ratkaisuja mm. ilmastonmuutoksen haasteisiin ja uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamiseksi.

Biolaakso -kehittämistiimi tunnistaa tarpeita, arvioi mahdollisuuksia ja kokoaa verkostoja, joiden avulla kestävämpi talouskasvu on mahdollista. Sitran mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. 

KESTÄVÄÄ KILPAILUKYKYÄ BIO- JA KIERTOTALOUDELLA

 

Kouvolan seudulla on bio- ja kiertotalouden alueen kehittämiselle vahvoja perusteita:

 • hyvät logistiset mahdollisuudet
 • vahva teollinen infra, pitkät perinteet ja osaamista metsien käytöstä
 • uusiutuvia luonnonvaroja
 • osaavia yrittäjiä
 • halukkuutta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Kiertotalous -kehittämistiimi rakentaa näiden alueiden verkostoja ja koordinoi kaupungin edustajana oppilaitosten ja muiden asiantuntijoiden yhteistoimintaa yritysnäkökulmasta. Kokoamme toimijat kulloiseenkin ohjelmaan, hankkeeseen ja tehtävään  –  yritysten tarpeiden ja Kouvolan strategian, linjausten ja yhteistyösopimusten mukaisesti sekä muuttuvan lainsäädännön tarpeet huomioiden. Yhteistyön kautta etsimme uusia ratkaisuja kestävän kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi osaamistarpeet huomioon ottaen.

Toimimme läheisessä yhteistyössä sekä seudullisten bio- ja kiertotalouden yritysten että oppilaitosten (XAMK, LUT, Aalto- yliopisto, Helsingin yliopisto, KSAO, KVLAKK) kanssa. 

 

KIERTOTALOUS -TIIMIMME KÄRKITOIMINTA
 

Toiminnalliset kärkialueemme ovat:
 

1. Teolliset symbioosit ja resurssitehokkuus

2. Kiertotalousosaamisen kehittäminen

3. Kestävän rakentamisen kehittäminen

4. Pakkaus- ja elintarvikealan kehittäminen

 • Pakkausalan kehittäminen
  • alueellisen pakkausalan yhteistyöverkoston rakentaminen
  • uusia toimintamalleja pakkausalalle ja yrityksille
    
 • Elintarvikealan kehittäminen
  • yhteistyömuotojen kehittäminen, yritysten aktivointi ja auttaminen

    

5. Strateginen ja muu yhteistyö