Rahoitusneuvonta

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa – mutta mistä tietää, kuinka paljon sitä tarvitaan ja mistä sitä saa?  Alkuinvestoinnit eivät aina ole suuren suuria. Jos liiketoiminta perustuu vaikkapa yrittäjän osaamisen myymiseen palveluna ’mies-ja-läppäri’-periaatteella, puhutaan paljon huokeammasta startista kuin ravintolan ollessa kyseessä. 

Joka tapauksessa rahan tarve ja rahan lähteet tulee kartoittaa heti alkuvaiheessa. Rahoitustarpeen suuruus selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä – ja siinä me kinnolaiset olemme erityisen hyviä auttamaan.

Autamme yritystä rahoitushakemusten laatimisessa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa – näitä ovat esimerkiksi rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat sekä liiketoimintasuunnitelmien tarkennukset. Etenkin aloittavalle yrittäjälle rahoitusmaailma voi näyttäytyä melkoisen byrokraattisena viidakkona, mutta me tiedämme polut, jotka vievät perille ilman turhaa viivettä.

Yritysrahoitusmahdollisuuksia

Pankkien lisäksi yritysrahoitusta tarjoavat muun muassa Finnvera, ELY-keskukset ja Business Finland.

Teemme kiinteästi yhteistyötä seudun rahoitusorganisaatioiden ja Finnvera Oyj:n kanssa. Keräämme ajantasaista tietoa erilaisista julkisista tukimahdollisuuksista ja järjestämme neuvotteluja sekä yksityisten että julkisten rahoittajien kanssa.

Vuodesta 2011 lähtien olemme tehneet Finnveran Lappeenrannan aluekonttorin kanssa sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, jonka tavoite on parantaa Finnveran rahoituspalvelujen saatavuutta alueellamme.

https://www.finnvera.fi/

Yritysrahoitusta on saatavissa myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Ota yhteys: