YHDESSÄ ENEMMÄN - KUMPPANIKSI MATKAILUYRITYKSILLE

Olisitko uskonut, että verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen matkailun arvonlisä on suurempi kuin elintarviketeollisuuden – ja yli kaksi kertaa niin suuri kuin maatalouden? Matkailuun kannattaa panostaa, koska se on kasvava vientitoimiala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia muille aloille; se on merkittävä työllistäjä, suuren kasvupotentiaalin palveluala ja alueellisesti merkittävä elinkeino.

Kouvolan matkailutoimiala esittäytyy VisitKouvola-brändin alla. VisitKouvolan tehtävänä on vastata Kouvolan vetovoiman kasvattamisesta ja matkailuelinkeinon edistämisestä. 

VisitKouvola edistää matkailuyritysten myyntiä paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä myyntiverkostossa. Matkailijoita palvelemme sähköisissä kanavissa ja tapahtumiin jalkautumalla. Me tahdomme olla toimialan yritysten luottamuksen arvoinen paikallinen yhteistyökumppani, matkailun huippuosaaja, joka auttaa kirkastamaan matkailuun liittyvät aihiot ja haaveet hittituotteiksi.

Matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää ennakointia. Työskentelemme sen eteen, että matkailu kehittyy Kouvolan seudulla merkittäväksi elinkeinoksi, joka vaikuttaa positiivisesti asukkaiden elämään entistä monipuolisempana palvelutarjontana ja uusina työpaikkoina.

Tutustu tästä linkistä VisitKouvolan ja yritysten yhteismarkkinoinnin toimintamalliin!

 

Kätketyt helmet

Kouvolan matkailussa haetaan nyt ympärivuotisuutta ja uusia asiakasryhmiä. Tulevina vuosina keskitytään teemapohjaisen matkailun kehittämiseen ja kärkien hiomiseen. Elämyksiä on mahdollista ammentaa tapahtumista, kokouksista, kulttuuri- ja teollisuushistoriasta sekä luonnosta huomattavasti nykyistä enemmän. Ruokamatkailukin odottaa rohkeita kaupallistajia. 

Vuoden 2018 kärkihanke on kokous- ja tapahtumamatkailun kehittäminen. Uusi maksuton VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu rakentaa positiivista Kouvola-mielikuvaa yhdessä alueen matkailu- ja tapahtumayrittäjien kanssa sekä nostaa Kouvolaan sijoittuvien kaupallisten tilaisuuksien määrää, kuten kokouksia ja urheilukaupunkimainetta vahvistavia tapahtumia.

Suuret kasvuhyppäykset edellyttävät investointeja. Investoinnit tuovat suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi merkittävää osaamisen kehittymistä, toimialan monipuolistumista, synnyttävät alihankintaketjuja sekä tarvetta olemassa oleville yrityksille kasvaa ja kansainvälistyä. VisitKouvola tukee myös elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittämistä.

Positiivista Kouvola-mielikuvaa on vahvistettava. Yksin ei ole hyvä yrittää, joten matkailutoimialalla vannotaan vahvan verkoston nimiin. Tiiviissä yhteistyössä matkailun, palvelun ja kaupan yritysten kanssa suoritettavat yhteismarkkinoinnin toimenpiteet kohdistuvat kotimaan lisäksi Venäjälle ja yrittäjien toivomana uutena markkina-alueena saksankieliseen Keski-Eurooppaan. Kiinalaisten ryhmien vierailuilla kotiutetaan Kouvolaan osa Aasian kasvupotentiaalista.

 

VisitKouvolassa tapahtuu 2018:

Yhteismarkkinointi ja myynninedistäminen

 • Positiivisen Kouvola-mielikuvan vahvistaminen. Kouvola kartalle! Kouvolan seudun matkailullinen imagomarkkinointi ja matkailumarkkinointi kuluttajille
 • Matkanjärjestäjä- ja mediayhteistyö
 • Välitys/myynti:
  • Technical visits Kiinasta
  • Opastusten välitysmyynti
  • Kotimaan päiväretkipaketit
 • Uutta! VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu
 • Visit Finlandin Helsinki East-verkosto

Matkailuneuvontapalvelut

 • Asiakaslähtöiset ja uudistuneet neuvontapalvelut matkailijoille
 • Markkinainformaation (tutkimukset, tilastot, trendit, sähköiset palvelut, aamuinfot) tuottaminen matkailun ja kaupan, matkailuun liittyvien palvelualojen sidosryhmille

Matkailun kehittämispalvelut

 • Teemapohjaisen matkailun kehittäminen: kokous- ja tapahtumamatkailu ja luontomatkailu
 • Koulutus- ja valmennuspalvelut yrityksille esim uudistuvasta valmismatkalaista
 • Verkostoihin osallistuminen ja niissä vaikuttaminen. Verkostoitumisen toimintaympäristön tarjoaminen ja yritysten benchmarking-matkat
 • Kasvua matkailuinvestoinneilla
 • Kouvolan ydinkeskustan kehittäminen

Kouvolassa ovat jo nämä matkailuhitit:

 • Tykkimäki, Aquapark ja Actionpark – millä muulla kaupungilla on huvi-, sisäaktiviteetti- ja vesipuisto?
 • Verla – Kaakkois-Suomen ainoa Unescon Maailmanperintökohde
 • Arboretum Mustila – Pohjois-Euroopan suurin ja vanhin puulajipuisto
 • Repoveden kansallispuisto – yksi maan suosituimmista vaellus- ja luontokohteista

…mutta mukaan mahtuu vielä! Kouvolan matkailussa on sekä vetovoimaa että potentiaalia.

Tutustu matkailuhitteihin: VisitKouvola.fi

Tutustu vuonna 2017 päivitettyyn Kouvolan seudun matkailun MasterPlaniin

Tutustu Kouvolan seudun matkailun MasterPlan-videoon
 

Ota yhteyttä ja tule juttelemaan!

Yhteystiedot: