MUUTOS: Markkinavuoropuhelu: kaupungin metsä- ja puunhoitotyöt

Maanantai, 30. maaliskuu 2020

Toteutetaan teknisenä vuoropuheluna 

Tarjouspyyntöluonnos ja muu hankintaan liittyvä materiaali lähetetään hankinnoista kiinnostuneille ja kommentointimahdollisuus varmistetaan.

Kouvolan kaupunki hakee puitejärjestelykumppaneita metsätöihin.

Metsä- ja puunhoitotyöt käsittävät metsuri- ja konetyötä viheralueilla sekä yhdyskuntateknisissä rakennus- ja työkohteissa. Kohteet ovat pääosin taajamametsäalueilla ja rakennetuilla viheralueilla.

Mikäli olet kiinnostunut yllä mainitusta hankinnasta, jätä yhteystietosi tästä 30.3. mennessä.

Tarjouspyyntöön on suunnitteilla useita kehittämisehdotuksia, joten mielipiteesi on meille tärkeä. Saat tutustuttavaksesi tarjouspyyntöluonnoksen, minkä jälkeen sinulla on mahdollisuus kommentoida valmisteilla olevaa hankintaa hankintayksikölle ennen kilpailutusten alkamista.