Kouvolan kaupunkimarkkinointi uudistui – tuloksia ja tulevaa

Kouvolan kaupunkimarkkinointi on osa Kouvolan elinvoimapolitiikkaa, näkökulma kaupungin johtamiseen ja kaiken läpileikkaavaa strategista toimintaa. Siihen kuuluu sijoittumismarkkinointia, uusien asukkaiden ja osaajien houkuttelemista sekä Kouvolan markkinointia matkailukohteena. Uudistetun kaupunkimarkkinoinnin pohjana toimii matkailun alueorganisaation eli VisitKouvolan toiminta.

Miksi Kouvolan pitää panostaa markkinointiin?
Kaupungit haluavat pärjätä kilpailussa uusista asukkaista, yrityksistä, tapahtumista ja matkailijoista. Kouvolassa on haasteita esimerkiksi väestön vähenemisen tai yritysten osaajapulan vuoksi. Kipuilemme säästöjen kanssa, tasapainoilemme peruspalveluiden ja kehittämisen välillä. Olisi tärkeää muistaa, että markkinoinnin näkökulma on tulojen hankkiminen. Mitä tapahtuisi, jos emme tekisi mitään?

Railgate Finland -kuljetuskäytävän kehittäminen ja markkinointi sekä tila- ja tonttiratkaisujen tarjoaminen alueemme yrityksille ja uusille toimijoille ovat Kinnon keskeisintä palvelutarjontaa. Tällä hetkellä on käynnissä useita sijoittumisia, joissa Kinnon tiimi on apuna. Tänä vuonna panostamme sijoittumismarkkinoinnin strategiseen kehittämiseen.

Asuntomessut yhdisti Kouvolaa
Kouvolan yhteinen tsemppiprojekti oli viime kesän Asuntomessut –tapahtuma, joka jätti Kouvolaan yli 12 miljoonaa euroa. Sen avulla saatua medianäkyvyyttä emme olisi koskaan pystyneet ostamaan rahalla. Majoitustilastomme ovat plussalla.

Vuonna 2019 yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin osallistui enemmän yrityksiä kuin koskaan ja yrittäjäyhdistykset olivat aktiivisesti mukana markkinoimassa Kouvolaa – kiitokset kaikille. Tänä vuonna haluamme kasvattaa entisestään tätä Kouvolasta hyvää puhuvien joukkoa!

Uusien asukkaiden ja talenttien houkuttelu käynnistyy
Asuntomessujen myötä Kouvolaa markkinoidaan monipuolisen asumisen paikkana. Tiedämme tutkimusten perusteella, että tärkein motivaatio vaihtaa asuinpaikkaa on työ. Monet yritykset ovat kertoneet, kuinka rekrytointivaikeudet ovat kasvun tiellä. Live & VisitKouvola yhdistää jatkossa asumisen markkinointia ja osaajien houkuttelua samaan pakettiin.

Digissä pitää nousta seuraavalle tasolle
Kouvolan sähköinen markkinaosuus kasvoi kaikilla mittareilla. Vuonna 2020 tuunaamme tärkeimmän tietokanavamme VisitKouvola-sivuston moottoria, jotta sivusto olisi nopeampi ja luettavampi mobiilikäytössä ja näkövammaisten lukulaitteella.

Viime vuonna järjestimme, yritysten pyynnöstä, digikoulutuksia ja matalan kynnyksen ”digivierihoitoja” yrityksille. Vuodelle 2020 olemme suunnitelleet ensimmäistä kertaa yhteisen koulutuskalenterin kehittämisyhtiö Cursorin kanssa. Jos yrittäjä ei pääse Kouvolan koulutukseen, on hänellä mahdollisuus osallistua vastaavaan koulutukseen Etelä-Kymenlaaksossa. Käynnistämme valtakunnallisen vastuullisen matkailun Sustainable Travel Finland-koulutusohjelman, jossa Kouvola on kehityksen kärjessä. Digikoulutuksia ja -tietoiskuja järjestetään myös yhteistyössä XAMK:n kanssa

Naapureiden kanssa kansainvälisille markkinoille ja uuden sisävesireitin markkinointia
Vuonna 2019 teimme Venäjän ja saksankielisen Keski-Euroopan markkinointia yhdessä Kotkan-Haminan seudun, Porvoon, Loviisan, Sipoon kanssa ja Visit Finlandin kanssa. Vuonna 2020 aktivoidumme erityisesti Saksan suuntaan ja etsimme matkailutuotteille uusia myyntikanavia. Saksankielinen visitkouvola-sivusto avataan helmikuussa, sillä Kouvolasta on melko vähän saksankielistä informaatiota.

Tiivistämme yhteistyötä Lahden seudun markkinointi- ja myyntiyhtiö Lahti Regionin kanssa. Meitä yhdistää niin Allegro-yhteys, KymiRingin tapahtumat kuin veneilykaudeksi 2020 avautuva Kimolan kanava, joka iskee lähimatkailun trendiin. 5,5 kilometrin mittainen ja yli 70 metriä pitkän tunnelin sisältävä kanava itsessään on nähtävyys muillekin kuin veneilijöille.

VisitKouvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia
Työtämme Kouvolan markkinoimiseksi arvostetaan, sillä Live & VisitKouvolan yhteistyöyritysten asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 82 % pitää meitä tärkeänä yhteistyökumppanina ja 85% yhteistyön edistäjänä.

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan 72 % yhteistyöyrityksistämme pitää erittäin hyödyllisenä sitä, että vuonna 2019 vakiintunut VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu hakee Kouvolaan uusia tapahtumia. Samalla saimme palautetta siitä, että palvelu tunnetaan vielä huonosti. Tämän olemme huomioineet tammikuun lopulla käynnistyvässä kokouskampanjassa.

Osallistu vuoden 2020 MotoGP-tsemppiprojektiin
Yksi tämän vuoden kohokohdista on KymiRing-moottoriradalla ajettava MotoGP-kilpailu 10. – 12.7.2020. Tavoitteena on saada Kouvolaan kisaviikolle paljon oheistapahtumia ja kansainvälistä tunnelmaa. Lisäksi olemme hankkineet lisärahoitusta tilapäismajoitusratkaisujen löytämiseksi, sillä Kouvolan majoituskapasiteetin 1300 vuodepaikkaa ovat jo täynnä.

Haastan Sinut mukaan Kouvolan yhteiseen tsemppiprojektiin miettimään, kuinka otamme MotoGP-tapahtumasta maksimaalisen hyödyn Kouvolaan!