Innovatiiviset hankintamenettelyt koulutus

Torstai, 25. tammikuu 2018 - 9:00 to 12:30

Käytännön tietoa ja ohjeistusta innovaatiokumppanuudesta ja käänteisestä kilpailutuksesta.

Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen. Käänteisessä kilpailutuksessa hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät kiinteän hinnan tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla.

Koulutuksessa käydään läpi molemmat kilpailutusmuodot ja niiden käyttö.

 

OHJELMA

08:30 Kahvia tarjolla

09:00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Markkinakartoitus ennen prosessin aloittamista
• Mikä on markkinakartoitus ja miten se tehdään? Miksi se kannattaa tehdä?
• Erilaisia toteuttamistapoja käytännön esimerkein
Innovaatiokumppanuuden käyttöedellytykset
• Milloin innovaatiokumppanuutta saa käyttää kansallisissa hankinnoissa ja EU-hankinnoissa?
• Millaisiin hankintoihin se sopii?
Innovaatiokumppanuuden kulku käytännössä
• Prosessi
• Mistä neuvotellaan
• Neuvottelujen lopputulos
• Innovoinnin vaiheistus
• Immateriaalioikeudet
• Hinnoittelu
Käänteinen kilpailutus
• Millainen kilpailutustapa on käänteinen kilpailutus ja millaisiin hankintoihin se sopii?
• Käänteisen kilpailutuksen haasteet
• Käänteisen kilpailutuksen toteutus käytännössä
Loppukeskustelut

12:30  Tilaisuus päättyy

Paikka: kaupungintalon valtuustosali, Torikatu 10, F-ovi, 3 krs., Kouvola

Kouluttaja: PTCServices Oy, asiantuntija, VTM Jussi Pyykkönen.

Ilmoittautuminen: viimeistään 22.1. tästä.

Koulutus on maksuton.

Tervetuloa!