Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä

Tavoitteena on TEM:n, Etelä-Suomen ja Kymenlaakson kehittämisen kärjeksi tunnistetun biotalouden ja sen osana puurakentamisen, vertikaalisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän kehittäminen. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on tunnistettu merkittävää kasvupotentiaalia puurakentamisessa; koulutuskeskittymän tavoitteena on vahvistaa kasvualan kilpailukykyä ja edistää vähähiilistä taloutta.

Kilpailukykyä tuetaan tuottamalla yritysten käyttöön uutta osaamista kaikilta koulutustasoilta. Uudessa osaamiskeskittymässä eri koulutusasteet toimivat hallitusti yhteistyössä siten, että puurakentamisen koulutusketju muodostaa Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden ja tuottaa parhaita ammattilaisia yrityksille sekä kotimaahan että soveltuvin osin vientimarkkinoille.

Hankkeessa laaditaan koulutuksen tiekartta yhteistyössä Aallon, Xamkin ja KSAO:n kanssa. Tiekartalla vahvistetaan eri osapuolien sekä oppilaitosten roolit ja yhteistyö puurakentamisen koulutuksessa.

Hankeyhteenliittymä selvittää ja arvioi suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa alan tutkimus- kehitys- ja koulutustarpeita. Arvioidaan saksalaisen puurakentamisen eri koulutustasot yhdistävän oppisopimuskoulutusmallin soveltuvuutta sekä testaamista suomalaisessa ympäristössä.

Käynnistetään tiekartan mukainen koulutusyhteistyö. Rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset periaatteet huomioidaan kaikilla koulutustasoilla esim. viestinnässä, ammatti- ja kurssinimikkeissä.

 

Toteutusaika: 1.5.2016-30.4.2018
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Toteuttajat: Kouvola Innovation Oy, Aalto-yliopisto, Xamk, KSAO

 

Katso video: Aktiivisuus kannattaa. Työssäoppimisesta suoraan rakennukselle.

****

 

AALTO – YLIOPISTON KEVÄÄN 2017 PROJEKTIKURSSIN KOUVOLALAISSATOA

Aalto-yliopiston kevään ARTS - ENG projektikurssilla Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun sekä Insinööritieteiden korkeakoulun opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat toteuttavat pienryhmissä projekteja edustamiltaan aihealueilta.

Kurssin tavoitteena on opettaa eri alojen opiskelijat toimimaan ryhmässä sekä soveltamaan projektihallinnan ja ryhmätyöskentelyn menetelmiä. Tänä keväänä projektikurssi oli jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen. Arkkitehtuurin ja Rakennustekniikan opiskelijoille tarkoitetun osion teemana oli: ”Toiminnallinen rakennus tai rakenne”. Tämän teeman valitsi 19 ryhmää, joille annetut tehtävät koostuivat konkreettisista suunnitteluun tulevista tai kehittelyn alla olevista rakennuskohteista kolmella eri paikkakunnalla.

Seitsemän kohteista valittiin Kouvolasta pohjautuen kaupungin ja yliopiston hyvään yhteistyöhön ja solmittuun yhteistyösopimukseen vuodelta 2013.

Kouvola Innovation Oy:n puolelta projektiaiheiden etsimiseen, esittelyyn ja opiskelijahaastatteluihin olivat Kinnon pyynnöstä sitoutuneet Kouvolan kaupungin kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä sekä projektipäällikkö Sanna Kauppi. Aallosta kurssin vastuuopettajana toimi yliopisto-opettaja Lauri Salokangas.

Projektikurssin päätöstilaisuudessa 18.5 palkittiin taiteellisista ansioista yleisön suosikkina projektityö nimeltään: ”Kuusantorni”, joka on suunnitelmaidea Kuusaanlammen Sääksniemeen suunnitellulle ulkoilupolun varrelle sijoitettavasta puisesta, n. 17 m korkeasta näkötornista.

Teknisistä ansioistaan palkittiin projekti: ”Kaunis kaari”, joka on vaativaan rakennuspaikkaan ideoitu innovatiivinen puinen kevyen liikenteen silta neliraiteisen radan ja Rasantien yli.

                                                                                             

Kaunis kaari                                                                                                                                                      

 

 Kuusantorni   

 

Alakylän silta

 

Mediasatula

 

Silta

 

Kaarna

 


Zerohouse