InnoPak – Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen

 

Pakkaussuunnittelua ohjaa tuotantolähtöisyys. Pakkaus voidaan kuitenkin nähdä myös arvon lähteenä ja kovassa kilpailussa juuri pakkaus voi olla ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehtäessä. 

InnoPak korostaa pakkauksen merkitystä myynnin lisääjänä. Yhdistämme alueen pakkausosaamisen ja paikalliset toimijat uusien pakkauskonseptien kehittämiseksi. Pakkauksista voi löytyä liiketoimintaan ratkaisevaa lisäarvoa. 

Toteutusaika: 1.1.2015-30.6.2017
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto, jota koordinoi Uudenmaan liitto

 

Lisätietoja: