Yhteismarkkinointi ja myynninedistäminen

Yritykset ovat lämpimästi tervetulleita markkinointitoimenpiteisiin sekä messu- ja tutustumisvierailuille kotimaassa ja ulkomailla. Haluamme yhdessä yritysten kanssa vahvistaa ja välittää positiivista mielikuvaa Kouvolan seudusta ja siellä toimivista osaavista yrityksistä.

Kansainvälistymispalveluissa tarjoamme yhteismarkkinoinnin mahdollisuutta siellä, missä se seudun yrityksille on luontevaa. Teemme yritysten tarpeisiin perustuen kohdemaihin yhteisiä messukäyntejä ja neuvottelumatkoja, joilla tavataan paikallisia yrityksiä ja luodaan pohjaa kansainväliselle yhteistyölle.

Kouvolan matkailutoimiala esittäytyy VisitKouvola-brändin alla. VisitKouvolan tehtävänä on vastata seudun vetovoiman kasvattamisesta ja matkailuelinkeinon edistämisestä. Lisäksi huolehdimme Kouvolan ja Iitin matkailullisesta imagomarkkinoinnista. Edistämme matkailuyritysten myyntiä paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä myyntiverkostossa.

Kouvolan seudun sijoittumismarkkinoinnissa paikallisen tarjonnan, tonttien ja toimitilojen lisäksi esitellään paikallista osaamista eri toimialoilta. Kouvolan seudun yritykset ja menestystarinat ovat sijoittumismarkkinoinnin tärkein osa.