Hankinta-asiamiespalvelu

Hankinta-asiamiespalvelu käynnistyi Kouvolassa maaliskuussa 2017. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies 

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

2017 voimaan astuneen uuden hankintalain tavoitteina on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä sekä parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa. Lisäksi pyritään turvaamaan tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)
 

AJANKOHTAISTA

Lue elintarvikehankintojen vaikutuksista seudun talouteen ja työllisyyteen

Julkinen sektori käyttää vuosittain noin 440 milj. euroa elintarvikehankintoihin. Ei ole yhdentekevää, miten nämä rahat käytetään. Lisätietoa elintarvikehankinnoista ja niiden vaikutuksista maakunnan talouteen ja työllisyyteen löytyy seuraavista selvityksistä:
Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen - nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisiolle (2012)
Työtä ja hyvinvointia! Lähiruuan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa (2014)

Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat

Kinnon kiertotalouden ja elintarvikealan yhteistyön asiantuntija Tanja Pöyhönen on tehnyt opinnäytetyön siitä millaisia kiertotaloutta edistäviä hankintoja Kouvolassa tehdään ja kartoittanut kiertotaloutta edistävien hankintojen tekemiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Hankintoja tarkasteltiin yhdeksällä kaupungin toimialalla. Lue tutkimus tästä.
 

ESIMERKKEJÄ KOUVOLAN SEUDULLA KÄYNNISSÄ OLEVISTA JA TULEVISTA KILPAILUTUKSISTA

Käynnissä olevia:

 • Rinnakkaisvesijohdon rakennusurakat Utti-Keltakangas 26.7.
 • Järjestyksenvalvojan palvelut 28.7.
 • Monitoimilaitteiden hankinta Kouvolan kaupungin eri toimialoille 2.8.
 • Tavanomaisen jätteen kaatopaikan laajennuksen pohjaurakka 15.8.
 • Verohallinnon tilat, Kouvola, sähköurakka 15.8.

Katso tarkemmin Hankinta-asiamies.fi.

Tulevia kilpailutuksia:

 • Ruokakuljetuspalvelut keittiöille (hankinta on jaettu osiin)
 • Ruokapalvelut
  • kuivat elintarvikkeet, säilykkeet, juomat, mehut, virvoitusjuomat, pakasteet, rasvat jne.
  • leipomotuotteet/ suuret tuotanto- ja palvelukeittiöt
  • lihat ja lihajalosteet
  • kaikki elintarvikkeet/ pienet tuotantokeittiöt
 • Toimistotarvikkeet
 • Suunnittelun puitesopimus ja logistiikka-alueen infra

 

TAPAHTUMAT

2.8. Tutustumismatka Mikkelin asuntomessuille - aiheena yritysten valmistautuminen Kouvolan asuntomessuihin 2019. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä.

4.9. klo 14 - 16 Kymen Paviljonki. Elintarvikkeiden tuottajilla on mahdollisuus keskustella tulevista Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen hankinnoista. Tilaisuudesta tulossa lisätietoa myöhemmin.

 

OPPAITA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (rakentaminen)

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Opas kansainvälisiin hankintoihin

Tietoa hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote (TEM)
 

UUTISKIRJE

Tilaa hankinta-asiamiespalvelun kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje.
Tilaa uutiskirje tästä.
 

HANKINTA-ASIAMIESPALVELU VALTAKUNNALLISESTI
hankinta-asiamies.fi
 

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTA- JA KILPAILUTUSTYÖKALUT

Ks. Kouvolan kaupungin hankinnat
 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Kouvolan kaupunki
Kymen Yrittäjät ry 
Anjalankosken Yrittäjät ry
Jaalan Yrittäjät ry
Kouvolan Yrittäjät ry 
Kuusankosken Yrittäjät ry
Valkealan Yrittäjät ry

 

HANKINTA-ASIAMIEHEN TOIMISTO
Puhjontie 17 A, II krs.
45720 KUUSANKOSKI